EESTI METROLOOGIA KESKASUTUS 

KESKASUTUSE TÖÖD KORRALDAB JA KOORDINEERIB AS METROSERT 

 

Metroloogia keskasutus on ühtne allikas mõõtetulemuste jälgitavusele ja selle tagamiseks vajaliku tegevuse koordineerija Eesti Vabariigis. Eestis täidab metroloogia keskasutuse funktsioone AS Metrosert, mis viis Eesti metroloogia maailmaareenile 2005. aastal, kui meie riik ühines Meetrikonventsiooniga.

Meetrikonventsioon on 20. mail 1875. aastal sõlmitud riikidevaheline lepe, mis lõi aluse ülemaailmselt ühtsele mõõtühikute süsteemile. Lepe allkirjastatakse riigi nimel ning seda saab teha vaid üks asutus – metroloogia keskasutus.

118789976_2774883919448662_4712596538848
118787749_2774882556115465_4072149594564

©2020 by Metrosert AS